B/E kørekort

Kørsel med almindelig bil og påhængskøretøj efter den 19. januar 2013. Kørsel med vogntog
(bil og påhængskøretøj), hvis samlede totalvægt ikke overstiger 3.500 kg.

Fra den 19. januar 2013 må du med et kørekort til almindelig bil (kategori B) køre med et vogntog, hvor påhængskøretøjets tilladte totalvægt ikke overstiger 750 kg.

Du må ligeledes køre med et vogntog, hvor påhængskøretøjets tilladte totalvægt overstiger 750 kg, hvis vogntogets samlede tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg.

Hvis du har brug for at køre med et større vogntog end 3.500 kg, har du to muligheder:

B/E (almindelig bil med stort påhængskøretøj)

Vogntog bestående et kategori B-køretøj og et påhængskøretøj, hvis tilladte totalvægt ikke
overstiger 3.500 kg.    

Beregning af den tilladte totalvægt. Køretøjets tilladte totalvægt fremgår af køretøjets registreringsgrundlag.
    
Hvis du har fået kørekort til almindelig bil (kategori B) før den 1. maj 2009, har du ved fastsættelsen af vogntogets samlede tilladte totalvægt og påhængskøretøjets tilladte totalvægt fortsat ret til at anvende enten påhængskøretøjets registrerede totalvægt eller den eventuelt lavere fastsatte totalvægt i bilens registreringsgrundlag.

Dette gælder dog kun ved kørsel i Danmark.